FixonTech, s.r.o. © 2017.

Tel:  0944 120 627

        0944 120 625

II. Nový svet 21

941 31 Dvory nad Žitavou

Kontakt

Čo robíme

Ako sme už naznačili, činností je veľa, drobností ešte viac na úspešné doriešenie problémov. Nižšie je len pár príkladov.

 

Uvádzanie plynových zariadení do prevádzky zahŕňa:

- pripojenie periférnych zariadení ako regulátory, termostaty, kaskádne radiče, vonkajšie čidlo snímania teploty, čidlo zásobníka vody, čidlo havarijných termostatov napr. podlahového kúrenia, zmiešavacie a priame okruhy, nabýjacie čerpadlá, zónové regulácie, internetové riadenie

 

- vykonanie meraní ako tesnosť koncentrickýh dimovodov, analýza spalín, meranie statického a dynamického tlaku plynu, preskúšanie funkčnosti vykurovania a ohrevu teplej vody, meranie tvrdosti a elektrickej vodivosti vody a pod.

 

- administrácia, napr. vysvetlenie ovládania zariadenia, záručných podmienok, vystavenie protokolu o uvedení do prevádzky

Vykonávanie servisu plynových kotlov. Dôvody, prečo je to viac ako želané:

Aby vaša poistka domácnosti bola platná.

Aby platila záruka na nové zariadenia.

Aby ste nenechávali veci na šťastie, ale mali aj istotu.

 

Aby ste predchádzali nepríjemným udalostiam, ktoré by sa dali s určitosťou vylúčiť.

 

Aby ste mali pokonejšie weekedny a sviatky, kedy je dostupnosť opravy značne obmedzená.

 

Aby ste pri zanedbanom zariadení bez pravidelného servisu, ktorý sa „náhle“ pokazil, nemuseli prosíkať opravára, že v rodine je malé dieťa alebo staršia osoba, kvôli ktorému by ste očakávali zázraky od opravára behom pár hodín.